Home / Ішкі тәртіп ережелері

Ішкі тәртіп ережелері

ЕРЕЖЕ

өткізу режимін ұйымдастыру және

ішкі тәртіп ережелері

  1. Жалпы ережелер

1.1. Осы ереже «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 2-тармағының 24-7) тармақшасына сәйкес әзірленді және білім беру ұйымының ішкі тәртібін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

Осы Ереженің мақсаты-тиісті жұмыс тәртібін белгілеу және колледж оқушылары мен қызметкерлері үшін қауіпсіз жағдайлар жасау, сондай-ақ бөгде адамдардың кіру мүмкіндігін, қызметтік құжаттар мен материалдық құндылықтарды шығаруды, қоғамдық тәртіптің өзге де бұзылуын болдырмау.

1.2. Бақылау өткізу режимі-колледж аумағынан бөгде адамдардың рұқсатсыз өтуі, қауіпті заттарды алып келуі, осыған байланысты іс-шаралар мен қағидалар жиынтығын өткізіп, таныстыру қажет. Колледж аумағында бақылау өткізу режимі — колледж қызметінің белгіленген тәртібін қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды жүзеге асыру және оқушылар мен колледж қызметкерлерін, азаматтарды әкімшілік ғимараттарға өткізу тәртібін қамтамасыз етеді.

1.3. Колледж аумағын күзетуді, кезекші вахтерлері мен күзетшілері жүзеге асырады.

1.4. Колледжде бақылау-өткізу режимін жүзеге асыру жауапкершілігі:

колледж директоры (немесе оны алмастыратын тұлға);

әкімшілік және шаруашылық жұмыс жөніндегі орынбасары.

1.5. Колледжде білім беру процесіне қатысушылардың бақылау-өткізу режимін сақтауын мыналарға жүктеледі:

Колледжі директорының орынбасарымен әкімшілік және шаруашылық жұмыстарына.

1.6. Осы Ереженің талаптарын орындау барлық қызметкерлер үшін міндетті, колледжде тұрақты немесе уақытша жұмыс істейтін жұмыскерлер, оқушылар мен олардың ата-аналары, барлық заңды және жеке тұлғалар, басқа себептер бойынша колледж аумағында жүргендерге.

1.7. Кіру есіктері, қосалқы шығу жолдары ішінен оңай ашылатын берік тиектермен және құлыптармен жабдықталады. Қосалқы шығу кілттері белгіленген орында сақталады. Өткізу режимін қамтамасыз ету үшін білім алушыларды, қызметкерлерді және келушілерді өткізу, сондай-ақ материалдық құралдарды әкелу (шығару) орталық кіру арқылы, ерекше жағдайларда қосалқы шығу арқылы жүзеге асырылады. Қосалқы шығу тек директордың, директордың орынбасарларының рұқсатымен ғана ашылады. Қосалқы шығу жолын ашу кезеңінде оны бақылауды ашқан адам жүзеге асырады.

1.8. Өткізу режимін қамтамасыз ету үшін:

-металлтапқышының тұрақтылығы арқылы;

-«Дабыл түйме» құралы.

1.9. Осы Ереже колледж аумағына станционарлық металлтапқышы арқылы қауіпсіз бақыланатын кіруді қамтамасыз етуге арналған.

1.10. Колледж қызметкерлері, білім алушылар және олардың ата-аналары осы Ережемен танысуы тиіс. Колледжге келушілерді өткізу режимімен және мінез-құлық қағидаларымен таныстыру мақсатында осы Ереже колледж ғимаратының бірінші қабатының холындағы ақпараттық стендтерде және ресми Интернет-сайтта орналастырылады.

  1. Колледж ғимаратына өту тәртібі: Білім алушыларға, қызметкерлерге, келушілерге арналады

2.1. Оқу корпусының ғимаратына өткізу режимін колледждің кезекші вахтерлері мен күзетшілері қамтамасыз етеді;

2.2. Білім алушылар, қызметкерлер және келушілер оқу корпусы ғимараттарына орталық кіреберіс арқылы өтеді;

2.3. Орталық оқу корпусына кіру, жұмыс күндері 8 сағат 30 минуттан 19 сағат 00 минутқа дейін ашық, демалыс және жұмыс істемейтін мереке күндері жабық.

2.4.  Көрсетілген уақытта орталық кіру есіктерінің ашылуын/жабылуын кезекші вахтерлер мен күзетшілер жүзеге асырады.

  1. Ата-аналар мен басқа келушілердің колледжге баруы

3.1. Кураторлардың бақылауымен, колледжге білім алушылардың ата — аналары оқытушының оқу процесіне кедергі келтірмей, осы мақсаттарға бөлінген уақытта барады.

3.2. Сынып жетекшілері ата-аналар жиналысын өткізу күні, кезекші вахтерге келген ата-аналар пункттеріндегі өз баласының тегінің жанына ата-анасы қол қояды.

3.3. Қаланың түрлі қызметтерінің өкілдері (денсаулық сақтау, құқық қорғау, өрт сөндіру қызметтері, қосымша білім беру мекемелері және т.б.) колледжге колледж қызметкерлерімен алдын ала келісілгеннен кейін және олардың жеке бақылауымен барады.

3.4. Колледжде өткізу режимі жүзеге асырылады:

Дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 8.30-дан 17.30-ға дейін;

Колледжде күзетуді және өткізу режимін кесте бойынша жұмыс істейтін кезекші вахтерлер мен колледж күзетшілері жүзеге асырады.

Колледждегі оқу сабақтары директор бекіткен кесте бойынша сағат 8.30-дан басталады. Білім алушылар колледжге оқу сабақтары басталғанға дейін 15 минуттан кешіктірмей келуі тиіс. Оқытушылар колледжге алғашқы сабақ басталғанға дейін 20 минуттан кешіктірмей келеді.

3.5. Кезекші оқытушы сағат 8.30-да кезекшілікке түседі және кестеге сәйкес оқу сабақтары аяқталғанға дейін кезекшілік етеді.

3.6. Білім алушылардың колледжден дене шынықтыру сабақтарына, экскурсияларға шығуы, оқытушы мен ө/О шеберінің сүйемелдеуімен ұйымдастырылған түрде жүзеге асырылады.

3.7. Колледжде директор бекіткен кестеге сәйкес білім алушылар сабақтан тыс уақытта қосымша сабақтарға қатыстырылады.

3.8. Каникул кезінде директор бекіткен іс-шаралар жоспарына сәйкес болса, онда білім алушылар колледжге жіберіледі.

3.9. Колледж білім алушыларының оқу сабақтары немесе сабақтан тыс іс-шаралар аяқталғаннан кейін колледж ғимаратында және оның аумағында колледждің педагогикалық қызметкерлерінің рұқсатынсыз және олардың қатысуынсыз болуға құқығы жоқ.

3.10. Директор және оның орынбасарлары, әкімшілік мүшелері тәуліктің кез келген уақытында колледжге кіре алады. Басқа қызметкерлер колледж ғимаратында жұмыстан тыс уақытта, сондай-ақ демалыс және мереке күндері колледж директорының бұйрығы (өкімі) негізінде ғана бола алады.

3.11. Ата-аналар (заңды өкілдер), келушілер колледжге келушілерді есепке алу журналында міндетті түрде тіркей отырып, жеке басын куәландыратын құжат негізінде жіберіледі.

3.12. Келушілерді есепке алу журналы оқу жылының басында басталып, жаңа оқу жылының басына дейін жүргізіледі. Журнал тігілген, ондағы беттер нөмірленген болуы тиіс. Журналдың бірінші бетінде оның құрылған күні туралы жазба жасалады. Келушілерді есепке алу журналының беттерін ауыстыруға, алып қоюға тыйым салынады.

3.13. Көпшілік іс-шараларға, семинарларға, конференцияларға, байқауларға және т.б. қатысу үшін колледжге баратын адамдар тобы колледж ғимаратына директордың, директор орынбасарларының өкімі бойынша, қатысушылар тізімі бойынша жіберіледі.

3.14. Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жұмысшылардың кіруі әкімшілік-шаруашылық жұмысы жөніндегі директордың орынбасары жасаған тізім бойынша келушілерді есепке алу журналына тіркеп қою арқылы жүзеге асырылады.

3.15. Білім беру процесіне қатысы жоқ, қызметтік қажеттілік бойынша колледжге баратын адамдар жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде және келушілерді есепке алу журналына жазған кезде өткізіледі.

3.16. Колледж ғимаратына келушілерді кіргізумен байланысты даулы жағдайлар туындаған жағдайда, вахтер директордың, оның АХЖ жөніндегі орынбасарының нұсқауы бойынша әрекет етеді.

3.17. Колледжге келушілерде қол жүгі болған кезде, вахтер қол жүгінің ішіндегісін тексеру үшін өз еркімен көрсетуді ұсынады. Қол жүгінің ішіндегісін көрсетуден бас тартқан жағдайда келуші колледжге жіберілмейді. Егер тексеруге қол жүгін ұсынбаған келуші колледжден кетуден бас тартса, вахтер лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес әрекет етеді, қажет болған жағдайда полиция нарядын шақырады, дабыл сигнализациясы құралын қолданады.

3.18. Ірі габаритті заттар, жәшіктер, қораптар тыйым салынған заттардың болмауын және кезекші әкімшінің рұқсатын тексергеннен кейін колледж ғимаратына әкелінеді.

3.19. Материалдық құндылықтар колледж ғимаратынан директордың және директордың әкімшілік-шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасарының рұқсатымен ғана шығарылады.

  1. Автокөлік құралдарына арналған өткізу режимі

4.1. Колледж аумағына кіруге және оның аумағында автокөлік құралдарын қоюға тек колледж қызметкерлері үшін рұқсат етіледі.

4.2. Колледж аумағы бойынша автокөлік қозғалысына 5 км/сағаттан артық емес жылдамдықпен рұқсат етіледі.

4.3. Авариялық және құтқару қызметтерінің, жедел жәрдем және полицияның автокөліктері колледж аумағына кедергісіз жіберіледі.

4.5. Колледж қызметкерлерінің жеке көлігінің оның аумағында тұруы директордың жазбаша рұқсатымен ғана арнайы бөлінген орында жүзеге асырылады.

4.6. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін және түнгі уақытта колледж аумағында автокөлік тұрағына тыйым салынады, кіру қақпалары жабық, қақпаның кілттері күзетшіде болады.

4.7. Күдік тудыратын көлік құралдарының колледж аумағында немесе оған жақын жерде ұзақ уақыт болуының барлық жағдайлары туралы директордың әкімшілік-шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары директорды хабардар етеді және қажет болған жағдайда онымен келісім бойынша аумақтық ішкі істер органына хабарлайды.

  1. Колледж ғимараты мен аумағында режимді сақтау тәртібі мен қағидалары

5.1. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында колледждің білім алушылары, қызметкерлері мен келушілері колледж ғимараттары мен аумағында өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды мүлтіксіз сақтауға міндетті.

5.2. Колледждегі барлық қызметкерлер бөгде адамдарды, тұтануды, су басуды, қирауды, күдікті заттарды немесе басқа да бұзушылықтарды анықтаған кезде болған жағдай туралы колледж директорына немесе оның АХЖ жөніндегі орынбасарына дереу хабарлауға міндетті.

5.3. Білім алушыларға, қызметкерлерге, ата-аналарға (заңды өкілдерге) және басқа да келушілерге тыйым салынады:

тескіш-кескіш және соққы-ұсақтағыш әсер ететін қаруды, атыс, газ, белгі беру қаруын, өзін-өзі қорғау қаруын, пиротехниканы, сондай-ақ өзге де жарылыс қауіпті, тез тұтанғыш, улы, уландырғыш, зарарландырғыш, бірден иіскейтін заттар мен заттарды, есірткі және уытты заттарды әкелуге, беруге және кез келген мақсатта пайдалануға;

алкогольді ішімдіктер, сыра, энергетикалық сусындар, есірткі және улы заттар;

темекі шегу.

  1. Қорытынды ережелер

6.1. Осы Ережеде көзделмеген жағдайларда өткізу режимінің барлық мәселелері директормен немесе оның АХЖ жөніндегі орынбасарымен келісім бойынша жедел шешілуі тиіс.

6.2. Колледждің барлық қызметкерлері осы Ереженің талаптарымен танысуға міндетті.

Открыть чат
Подсказка
Сәлеметсіз бе?
Сізге қандай көмек қажет?