Home / Теміржол мамандықтарының арнайы пәндер әдістемелік бірлестігі

Теміржол мамандықтарының арнайы пәндер әдістемелік бірлестігі

2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН  ТЕМІРЖОЛ  МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ  АРНАЙЫ  ПӘНДЕР ӘДІСТЕМЕЛІК  БІРЛЕСТІГІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Колледждің әдістемелік тақырыбы: Білікті мамандарды даярлау мақсатында оқу үрдісіне практикалық оқытуды кеңінен енгізу- мамандықты терең игерудің негізі

Әдістемелік тақырыбы: Білім алушылардың жалпы және кәсіби құзыреттілігін дамыту арқылы  ҚР МЖМБС-ын табысты іске асырудың шарты ретінде тану.

Мақсаты: Өндірістік оқыту шеберлерінің және арнаулы пәндер оқытушыларының, яғни инженер-педагогикалық қызметкерлердің  кәсіптік  құзыреттілігін арттыруға  , олардың педагогикалық  шеберліктері мен әлеуметтік бейімделген, бәсекеге қабілетті маман даярлауға шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған жағдай  жасау.

Міндеттері:                                                                                                                                                                                          1. Өндірістік оқыту және арнаулы пәндерді, тәжірибелік сабақтарды өткізу сапасын арттыру арқылы Ақпараттық технологиялар енгізу негізінде  білім алушылардың  жалпы және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту.

  1. ҚР МЖМБ-на сәйкес пәндер мен мамандықтардың оқу жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру.
  2. Инновациялық технологияларды енгізу үшін білім беру процесінде алғы шарттар жасау
  3. Педагогтардың арасынан шығармашылықпен жұмыс жасайтын оң тәжірибесін анықтау, қорыту және тарату.
  4. Жас педагогтарға тәлімгерлік ұйымдастыру.
Жұмыс түрі Мақсаты Күтілетін нәтиже Орынд. мерзімі Түрі Жауапты
1. Педагогикалық ұйымдастыру жұмысы
№ 1  отырыс.
 

а)2021-2022 оқу жылына бірлестік жұмысын жоспарлау.

Нормативтік құжаттар мен стандарттар талабы бойынша оқу үрдісі жұмысындағы перспективалар туралы бірегей ұсыныстар әзірлеу Өткен жылдың бірлестік жұмысы  қорытындысы  бойынша өзекті мәселені анықтау. Қойылған мәселелер бойынша жұмыс түрлерін талқылау Тамыз  

Дөңгелек үстел, дискуссия

 

Пәндік бірлестік алқасы төрайымы

Утекешова Ж.Ж.

в) 2021-2022 оқу жылына арналған күнтізбелік-тақырыптық және жұмыс жоспарларын талдау Нормативтік құжаттар мен стандарттар талабы бойынша оқу үрдісі жұмысындағы перспективалар туралы бірегей ұсыныстар әзірлеу Қойылған мәселелер бойынша жұмыс түрлерін талқылау  

Тамыз

 

Дөңгелек үстел, дискуссия

 

Пәндік бірлестік алқасы төрайымы

г) Жаңа оқу жылына бақылау жұмыстарының жобалық кестесін талдау Жаңа оқу жылына пәндік бақылау жұмыстарын жоспарлау Колледж жоспарына енгізілген бақылау жұмыстарына бірегей кесте мен талаптар әзірлеу Тамыз-мамыр Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
д) ҚР президенті Қ.Ж. Тоқаевтың Білім үлесі

Елбасының жолдауын жеткізу

Жаңа оқу жылына арнайы  пәндер бойынша пәндік бақылау жұмыстарын жоспарлау Колледж жоспарына енгізілген бақылау жұмыстарына бірегей кесте мен талаптар әзірлеу. Тамыз Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
 №2   отырыс         
Тақырып: колледж оқушыларының кәсіптік құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған жеке тұлғалық оқыту мен тәрбие беру.  Қызметкерлердің

кәсіби біліктілігін арттыру

Бірлестік оқытушыларының өзара тәжірибе алмасуы Қазан Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
Студенттердің Ізденушілік, Зерттеушілік қабілеттерін арттыру” Қызметкерлердің

кәсіби біліктілігін арттыру

Бірлестік оқытушыларының өзара тәжірибе алмасуы қазан Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
Жас маманға көмек     қазан   ПЦК төрайымы
а) Баяндама: » Арнаулы пән сабақтарында жаңашыл технологияларды қолдану « Арнайы пәндер сабақтарын жетілдіру. Әдістемелік ұсыныстар Қазан Талқылау Утекешова Ж.Ж.

 

б)» Рухани жаңғыру –табысты ел болуымыздың кепілі». Өндірістік оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру Педогогикалық жұмыс тәжірибесін жалпылау Қазан Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
Жұмыс сұрақтар:                                                                                 а) 2021-2022 оқу жылына арналған арнайы пәндер  оқу кабинеттері жұмыс жоспарларын қарау

 

а) Оқу кабинеттері жабдықтары мен даму жоспарына бірыңғай талаптар әзірлеу а) Оқу каби-неттерінің материалды-техникалық базасын нығайту

 

 

Жыл бойы

 

 

 

 

Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы мен бірлестік оқытушылары
б) 3-курс оқушыла-рының қорытынды жазба жұмыстары-ның тақырыптарын талқылау

 

б) 3-курс қорытынды жазба жұмыстары бойынша бірыңғай талаптар қалыптастыру

 

б) өндіріспен байланысты  шынайы  жобалар дайындау  арқылы жазба жұмыстары –ның  сапасын  жақсарту. Қазан Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы мен бірлестік оқытушылары
в)  Арнайы пәндер  оқытушылары мен ө/о шеберлерінің өзін-өзі  жетілдіру жоспарларын  талқылау өзін-өзі  жетілдіру жоспарларын жасаудың

бірыңғай үлгісін  қабылдау

Арнайы пәндер  оқытушылары мен ө/о шеберлерінің өздігінен білім алу жоспарын жетілдіру Қазан Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы мен бірлестік оқытушылары және шеберлер
Отырыс № 3.
Тақырып: «Арнайы пәндер сабағында ойын технологиясын пайдалану арқылы оқушылардың қызығушылығын қалыптастыру» оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру Педогогикалық жұмыс тәжірибесін жалпылау Желтоқ-сан Еркін дискуссия ПЦК төрайымы
а) Баяндама:

» Модульдік оқыту технологиясы «

оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру Педогогикалық жұмыс тәжірибесін жалпылау

Әдістемелік құрал шығару

Желтоқ-сан Еркін дискуссия Арнайы пән оқытушысы Жалғасбаев М.К.
б) Баяндама::

«Личность преподавателя в колледже»

Белсенді және проблемалы оқыту әдістерін қолдану Оқушылардың  Ө/О-ға қызығу-шылығын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу Желтоқ-сан Еркін дискуссия Бабаева А.К.

 

в) Баяндама: «Системы профессионального образования на основе использования дуальных программ» Белсенді және проблемалы оқыту әдістерін қолдану Оқушылардың  Ө/О-ға қызығу-шылығын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу Желтоқ-сан Еркін дискуссия О/Ө шебері: Турмуханова Д.К.
Жұмыс сұрақтары:                                  а)  ПЦК жұмысы

бойынша  бірінші жарты жылдық  қорытындысы

б) Үлгерім сапасы бойынша бірінші жарты жылдық  қорытындысы

а) Колледждегі оқу-тәрбие  үдерісін  жетілдіру

 

Білім сапасын арттыру бойынша ұсыныстар қабылдау Желтоқ-сан Ақпарат

тық материалды  талқылау

  ПЦК

төрайымы

 

Баяндама: Адамгершілік –рухани тәрбиенің маңыздылығы Оқыту әдістерін жетілдіру Тәрбие жұмысын ұйымдастыру Желтоқсан   Каликова А.С.
Отырыс № 4
Тақырыбы:

Өндірістік оқыту шеберлерімен және арнайы пән оқытушыларыменәдістемелік жұмыстарды  жобалау.

Оқыту нысандары мен әдістерін жетілдіру ПЦК  ішінде аталған тақырыптың мүмкіншіліктерін  анықтау ақпан Ақпарат

тық материалды  талқылау

  ПЦК

төрайымы

 

а) Баяндама: Өндірістік оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияның тиімділігі Оқыту әдістерін жетілдіру Тәрбие жұмысын ұйымдастыру Наурыз Талқылау Утепова Г.Ж.
б) Әдістемелік әзірлеме « Оқыту әдістерін жетілдіру тәрбиелеу сапасын арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу

 

Сәуір Талқылау Нургазин Д

 

Отырыс № 5
Тема: «Конкурстарға  қатысу  арқылы педагогтардың  шығармашылы-ғын  арттыру.

а) Шығармашылық өзін-өзі таныстыру:

» педагогтардың папка — портфолиосын ресімдеудің қазіргі заманғы тәсілдері»

Педагогтардың кәсіби және педагогикалық шеберлігін арттыру

 

Педагогтардың «Үздік жыл мұғалімі» облыстық, республикалық байқауларға қатысуы нәтижелілігін арттыру сәуір Шығармашылық өзін-өзі таныстыру    ПЦК мүшелері,

ПЦК төрайымы

 

 

 

б) Баяндама: Өндірістік оқытудың ұйымдастырушылық нысандары мен әдістері Бәсекеге қабілетті мамандардың өзін-өзі тәрбиелеуін жетілдіру Тәрбиелеу сапасын арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу сәуір Талқылау О/Ө шебері: Ниязова А
Жүмыс сұрақтары:                                       а) Ө/О шеберлерінің 3-курс оқушыларынң өндірістік  тәжірибеден өтуі  туралы есебі

б) Педагогтардың өз білімін  жетілдіруі  жөніндегі  шығармашылық  есептері

Педагогтардың кәсіби және педагогикалық шеберлігін арттыру Кәсіби шеберлігінің сапасына мониторинг, жүргізу рейтингтік кесте сәуір Талқылау   ПЦК төрайымы3-курс ө/о шеберлері
 Отырыс № 6
 Тақырып

«Білім сапасының мониторингі».

 

 

Арнайы пәндер бойынша оқушылардың үлгерім сапасын жақсарту.

 

 

үлгерім сапасын жақсарту бойынша ұсыныстар  маусым Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы мен бірлестік оқытушылары және шеберлер
— Арнайы пәндерден КДДБ (кәсіби дайындық деңгейінің бағасы) бойынша тест тапсыру нәтижелерін талқылау

 

— кемістіктерді жоюға бағытталған іс-шаралар;

 

КДДБ (кәсіби дайындық деңгейінің бағасы) тест тапсыруды ұйымдастыру бойынша ұсыныстар

 

маусым Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы мен бірлестік оқытушылары және шеберлер
Жұмыс сұрақтары:                                  а)  ПЦК жұмысы

бойынша  жылдық  қорытындысы

б) Үлгерім сапасы бойынша жылдық  қорытындысы

а) Колледждегі оқу-тәрбие  үдерісін  жетілдіру

 

Білім сапасын арттыру бойынша ұсыныстар қабылдау Желтоқ-сан Ақпарат

тық материалды  талқылау

Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
2. Оқу-әдістемелік жұмыс

2.1. Ашық сабақтар өткізу:

Тақырыбы: Тепловозға қызмет көрсету Мәселені түсіну деңгейін талдау  . Ұсыныстар әзірлеу.. График бойынша Сабақ түрі

Ашық сабақ

Жалғасбаев М.К.
 Ақшаның пайда болу тарихы, мәні,қызметі Педагогтардың кәсіби және педагогикалық шеберлігін арттыру Алдағы перспективалық жұмысын анықтау. 1 жарты-жылдық Бейне сабақ Арнайы пән оқытушысы Бабаева А
 Электр сымдарының үзіктерін табу Пәнаралық байланыстарды  қолдану  арқылы өндірістік оқыту сабақтарын жетілдіру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау. 2 жарты-жылдық Бейне сабақ ө/о шебері  Кулшымбаев О
 «BALLONS.SHPO4» Кәсіби шеберлікті арттыру Алдағы перспективалық жұмысын анықтау.. 2 жарты-жылдық Панорамалық сабақ презентациясымен Арнайы пән оқытушысы Жайлыбай  Г.
  Кәсіби шеберлікті арттыру Алдағы перспективалық жұмысын анықтау.  2жарты-жылдық Ашық сабақ

Бейне сабақ

Арнайы пән оқытушысы  Курмалакова Ж.Ж.
 Цифровые вольтметры постоянного переменного тока Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау.. 2 жарты-жылдық Ашық сабақ

Бейне сабақ

Баймуратова А
        Ашық сабақ

Бейне сабақ

Кенжебаева Ж.И.
Қалақ жасау Кәсіби шеберлікті арттыру Алдағы перспективалық жұмысын анықтау.. 2-жарты-жылдық Ашық сабақ

Бейне сабақ

ө/о шебері         Утепова Г.К.

 

Электромонтаждық цехындағы Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау. 2 жарты-жылдық Панорамалық сабақ презентациясымен ө/о шебері         Әділбай Б

 

«Электрические измерения» Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау 2жарты-жылдық Ашық сабақ

Бейне  сабақ

О/Ө шебері: Катенова Э

 

«Станокпен жұмыс жасау кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтау» Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау 2 жарты-жылдық Панорамалық сабақ презентациясымен, слайдпен О/Ө шебері:Утекешова  Ж.Ж.
Электромагниттік жүйелі  аспаптар Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау 2 жарты-жылдық Ашық сабақ ө/о шебері         Ниязова А.

 

Ремонт приборов для измерения Арнайы пәндер сабақтарының сапасын арттыру Алдағы перспективалық жұмысын анықтау.. 2 жарты-жылдық Панорамалық сабақ презентациясымен, слайдпен ө/о шебері

 

Турмухамбетова Д

Подключение люминесцентный лампы Өндірістік оқыту тәжірибелік сабақтарының сапасын арттыру Алдағы перспективалық жұмысын анықтау.  

2 жарты-жылдық

Панорамалық сабақ презентациясымен, слайдпен ө/о шебері

Калымбетов Б

«Автомобильдің салқындату жүйесі» Кәсіби шеберлікті арттыру.   2 жарты-жылдық Ашық сабақ

Бейне сабақ

ө/о шебері

Дарибаева М.Б.

Технология монтажа кабельных линий Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау. 2 жарты-жылдық Ашық сабақ ө/о шебері

Кенжебаева А

Приборы электромагниты системы Кәсіби шеберлікті арттыру. Алдағы перспективалық жұмысын анықтау. 2 жарты-жылдық Ашық сабақ ө/о шебері

Нургазин Д

 

Профессия мое светлое будущее     2 жарты-жылдық Сыныптан тыс сабақ Сербаева А.Т.
2.2. Жас оқытушылармен тәлімгерлік жұмыс
а) Әдістемелік көмек көрсету үшін жас оқытушыларды тәжірибелі оқытушыларға бекіту Тәжірибе алмасу Әдістемелік көмек жөнінде ұсыныстар дайындау Қыркүй-ек, қазан Сабақтар-ға қатысу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
б) Жас оқытушылардың өзара сабаққа қатысымын ұйымдастыру Тәжірибе алмасу Әдістемелік көмек жөнінде ұсыныстар дайындау  Оқу жылы барысы Сабақтар-ға қатысу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
в) «Үздік мастер» конкурсын  ұйымдастыру Педагогикалық шеберлікті жетілдіру БАҚ-да жариялау арқылы тәжірибемен алмасу Әдіскержоспары бойын-ша Конкурс Пәндік бірлестік алқасы төрайымы , колледж методисті
г)  Сабақ жоспары, күнтізбелік-тақырыптық жоспары, жұмыс бағдарламасы мен өзге де қажет құжатнаманы жүргізу мен құрастыруға көмек көрсету Тәжірибе алмасу Әдістемелік көмек жөнінде ұсыныстар дайындау Ұсыныс-тар енгізу Жыл бойы Пәндік бірлестік алқасы төрайымы , колледж әдіскері
2.3.  Іс-тәжірибе тарату
а) Іс-тәжірибе алмасу бойынша әдістемелік баяндама дайындау Шешендік сөз өнерін жетілдіру Баяндамалар дайындау Пәндік бірлестік алқасы  жоспары бойынша Еркін  дискуссия Пәндік бірлестік алқасы оқытушылары
б) Бірлестік оқытушыларының сабақ пен сыныптан тыс іс шараларға  өзара қатысу  

Педагогикалық шеберлікті жетілдіру

Педагогика-лық шеберлікті жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау Жыл бойы Жұмыс тәжірибе-сін зерттеу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
в) Оқытушылардың ашық сабақтарының әдістемелік жасалымдары Тәжірибе алмасу Ашық сабақтар презентация-сы Сәуір Шығармашылық есеп Жалғасбаев М.К.
3. Шығармашылық жұмыс
а) Оқытушылардың өзіндік білім жетілдіру жоспары  Пәндік бірлестік оқытушыларының педагогикалық білімі сапасын көтеру Өзіндік білім жетілдіру жоспарын дайындау мен оның орындалуын қадағалау Жыл бойы Талқылау  
б) Конференция, дөңгелек стол,конкурстар ұйымдастыру мен өткізу Конкурстық талаптар мен бағдарламаларды құрастыру Мәдени ағарту жұмысы және қоғаммен мәдени байланысты жандандыру Наурыз-сәуір Конкурс Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
в)Облыс пен колледжде өткізілетін семинарлар, дөңгелек үстел, тренингтер мен пәндік апталықтарға бірлестік оқытушыларының қатысуы Облыс пен колледжде өткізілетін семинарлар, дөңгелек үстел, тренингтер мен пәндік апталықтарға бірлестік оқытушылары-ның қатысуы Буклеттер, брошюр және көрнекі құралдар дайындау Жыл бойы Оқу-әдістеме-лік орталық және колледж әдіскері жоспары бойынша Пәндік бірлестік алқасы төрайымы, бірлестік оқытушылары

 

4. Бақылау-түзету және диагностикалық жұмыс
а) МЖМБС талаптарына сай оқытуды жоспарлау және әдістемелік құжаттарына талдау жасау және түзету Оқытушының шеберлігін шыңдау Оқытушының шеберлігін шыңдау Қыркүй-ек Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы, бірлестік оқытушылары
б) Оқу процесінің мониторингін жүргізуге жұмыс және диагностикалық материалдар дайындау Оқытушының шеберлігін шыңдау Оқытушының шеберлігін шыңдау қазан Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
в) Оқытушылардың әдістемелік жұмыс мониторингі Оқытушының шеберлігін шыңдау Оқытушының шеберлігін шыңдау Желтоқ-сан, мамыр Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы, бірлестік оқытушылары
г) Сабақтарға қатысу мен талдау жасау Оқытушының шеберлігін шыңдау Оқытушының шеберлігін шыңдау Жыл бойы Сабақтар-ға қатысу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
д) МЖМБС бағдарламаларының орындалуын тексеру Оқытушының шеберлігін шыңдау Оқытушының шеберлігін шыңдау Жыл бойы Сабақтар-ға қатысу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
е) Пәндік бірлестік алқасы құжаттарын тексеру Оқытушының шеберлігін шыңдау Оқытушының шеберлігін шыңдау Жыл бойы Сабақтар-ға қатысу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
ж) Оқушылардың білім сапасын бақылау Оқушының білім деңгейін көтеру Оқытушының шеберлігін шыңдау Жыл бойы Сабақтар-ға қатысу, бақылау жұмыста-рын өткізу Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
з) 2018-2019 оқу жылы жұмысын қорытындылау мен 2019-2020 оқу жылына жоспарын бекіту 2018-2019 оқу жылындағы пәндік бірлестік жұмысын жүйелеп, талдау Оқытушы-лардың кәсіби біліктілігін көтеру бойынша ұсыныстар мен 2018-2019 оқу жылына жаңа жоспар құру маусым Еркін дискуссия Пәндік бірлестік алқасы төрайымы, бірлестік оқытушылары

 

5. Оқытушылар жұмысы нәтижесі мен жетістіктері
а) Арнайы

пәндер бойынша оқушылардың білім сапасы мониторингі

Оқушылардың сабақ үлгерімі сапасын жақсарту Оқытушы-лардың рейтингтік кестесі Қыркүй-ек, қаңтар, маусым Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы, бірлестік оқытушылары
б) Пәндер бойынша білім сапасы деңгейін талдау Оқыту сапасын арттыру Оқытушы-лардың рейтингтік кестесі Мамыр-маусым Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
в) Пәндік бірлестіктің жылдық жұмысы талдауы Пәндік бірлестіктің әдістемелік жұмысын жақсарту Мониторинг пен талдау маусым Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы
г) Арнайы пәндерден КДДБ (кәсіби дайындық деңгейінің бағасы) бойынша тест тапсыру және емтихандар нәтижесінің мониторингі Пәндер бойынша оқушылардың білім сапасын жақсарту Мониторинг пен талдау маусым Талқылау Пәндік бірлестік алқасы төрайымы, бірлестік оқытушылары

 

Пәндік бірлестік алқасы төрайымы: Утекешова Ж.Ж.

Открыть чат
Подсказка
Сәлеметсіз бе?
Сізге қандай көмек қажет?