Home / Колледж құрылымы / Оқу-өндірістік бөлімі

Оқу-өндірістік бөлімі

Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және басқару колледжінде кәсіптік практика ұйымдастыру және өткізу Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Әлеуметтік серіктестік туралы» Заңдарына, ҚР Еңбек Кодексіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына, ҚР БҒМ 29.01.2016 ж.  №107 «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу қағидаларын және ұйымдарды практика базасы ретінде анықтау қағидаларын бекіту туралы» және «Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және басқару колледжінің оқу және өндірістік тәжірибесі туралы ережені бекіту туралы» бұйрығына сәйкес жүргізіледі.

Кәсіби практиканың мақсаты теориялық оқыту процесінде алған білім алушылардың білімін бекіту, тереңдету және жүйелеу, таңдаған мамандығы бойынша қажетті практикалық дағдылар мен машықтарды дарыту, сондай-ақ оларды болашақ еңбек қызметіне тарту болып табылады.

Кәсіби практика қамтиды:

— өндірістік оқыту;

— танысу практикасы;

— өндірістік және технологиялық тәжірибе;

— диплом алдындағы тәжірибе.

Өндірістік оқыту-бұл алынған теориялық білім негізінде оқушылардың меңгеруіне, практикалық іскерліктер мен кәсіби дағдыларды бекітуге бағытталған ө/о шеберлері мен білім алушылардың бірлескен іс-әрекетінің жоспарлы ұйымдастырылған процесі. Колледжде өндірістік оқыту оқу жылының басында жасалған оқу бағдарламасы мен оқу-өндірістік процесс кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Өндірістік оқытуды өндірістік оқыту шеберлері жүзеге асырады. Кәсіби дайындықтың маңызды міндеті-өндірістік оқытуды нақты өндіріске дейін жақындату. Мақсаты-білім алушыларды кәсіптік практикадан өтуге, қазіргі өндірістің қажеттіліктеріне сәйкес нақты өндірістік жағдайларда тез бейімделуге дайындау. Бұл міндетті шешуге қазіргі заманғы тренажерлер, арнайы шеберханалар, зертханалар көмектеседі, олар өндірістік процесті айтарлықтай деңгейде имитациялауға мүмкіндік береді. Колледж шеберханаларын жабдықтау ө/б шеберлеріне білім алушылар өндірістік жұмыстардың қажетті дағдыларын алуға, практикалық міндеттерді шешуге шығармашылықпен қарауға және кәсіпорында практикадан өтуге дайын болуға мүмкіндік беретін жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Колледжде өндірістік оқыту 7 оқу шеберханасында және бір зертханада жүргізіледі: № 1 оқу шаштаразы салоны, №2 оқу шаштаразы салоны, слесарлық-құрастыру жұмыстарының шеберханасы, токарлық-механикалық жұмыстардың шеберханасы, СББ бар станокта токарлық жұмыстардың шеберханасы, СББ бар автоматтандырылған оқу фрезерлік станокта фрезерлік жұмыстардың шеберханасы, ұсталық жұмыстардың шеберханасы, электр жабдықтарын жөндеу және монтаждау оқу зертханалары, электроника және автоматика негіздері. Әрбір шеберхананың оның бейініне және мақсатына сәйкес, сондай-ақ, оқу сабақтарын өткізу үшін жеткілікті: аспаптар, мамандандырылған жабдықтар, стендтер. Жыл сайын өндірістік оқыту сабақтарын сапалы өткізуге арналған құралдар, құралдар мен материалдар сатып аламыз. Оқу кабинеттері ТСО – компьютерермен, интерактивті тақталармен, проекторлармен қамтамасыз етілген. 2017 жылдан бастап Колледж 1109000 «Токарлық іс және металл өңдеу» және 1013000 «Механикалық өңдеу және бақылау-өлшеу аспаптары және өнеркәсіптегі автоматика» мамандықтары бойынша «Жас маман» жобасына қатысады. МТБ жабдықтау 2021 жылдан бастап жоспарлануда.

Токарлық жұмыстар шеберханасында өндірістік оқыту

Оқу шаштараз салонындағы өндірістік оқыту

СББ бар станоктарда токарлық жұмыстар шеберханаларында өндірістік оқыту

Электр құрал жабдықтарын жөндеу және монтаждау зертханасы

          Таныстыру практикасы білім алушыларға болашақ мамандықтың мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Таныстыру практикасы ұйымдар бойынша экскурсия түрінде өтеді. Оған мамандық ерекшеліктері туралы дәрістер мен әңгімелер кіреді. Практиканы өткізудің мақсаты кәсіпорынның қызметімен танысу болып табылады. Таныстыру практикасы кәсіпорында өндірістік және кәсіби тәжірибе басталар алдында 36 сағаттан аспайтын көлемде жоспарланады.

          Өндірістік және технологиялық тәжірибелерді колледждің білім алушылары практика базасы ретінде анықталған кәсіпорындарда жүргізеді.

Кәсіптік практиканың жұмыс бағдарламаларын п/о шеберлері әзірлейді.

Өндірістік тәжірибе кезінде 2-3 курстарда білім алушылар өндірістік оқыту сабақтарында алған дағдылары мен кәсіпорындарда жұмыс істеу тәсілдерін пысықтайды. Өндірістік тәжірибе өндірістік қызметтің нақты дағдыларын алу мақсатында мамандық бейіні бойынша жүргізіледі.

Өндірістік оқыту шеберін өндіріс жағдайында өндірістік оқытудан өткізуді ұйымдастыруға дайындау схемасы мынадай кезеңдерді қамтиды::

— ұйымдармен өту кезеңіне шарттар жасасу;

— білім алушыларды ұйымдарға жіберу туралы бұйрықтың уақытылы шығарылуын бақылау;

— еңбекті қорғау мәселелері бойынша нұсқама өткізу күнін кәсіпорындармен келісу;

— тәлімгерлермен кездесу және әңгіме өткізу;

— білім алушылардың жұмыс орындарындағы тәртіп ережелері, күнделік және т. б. мәселелері бойынша белгіленген конференциялар өткізу.;

— ө/о шеберлерімен объектілерге бару кестесін жасау;

Оқу орнында өндіріс жағдайында өндірістік оқытуды ұйымдастырудың бұл схемасы қатаң орындалады.

Практикаға шығар алдында барлық оқушылармен: қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау ережелерін сақтау; кәсіпорындарда жұмыс істейтін ішкі тәртіп ережелері мәселелері бойынша нұсқаулық жүргізіледі; практика жетекшілері жеке тапсырмалар береді және білім алушыларды кәсіптік практикадан өту туралы есептерді ресімдеу бойынша Әдістемелік ұсыныстармен таныстырады.

Практика барысын бақылауды колледждің ө/о шебері,аға шебер, директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасары жүзеге асырады.

Практика аяқталғаннан кейін оқушылар өндірістік кәсіпорынның мінездемесі бар күнделік-есептерді толтырады және тапсырады және есепті тапсырғаннан кейін қорытынды баға алады.

Открыть чат
Подсказка
Сәлеметсіз бе?
Сізге қандай көмек қажет?